ارمغان امریکا برای ما ؟

 آمریکایی‌ها بعد از عراق به‌خوبی یاد گرفته‌اند که بدون هیچ‌گونه «آلترناتیو» مشخص و شناخته شده‌ای ، به سوی سیاست تغییر رژیم نروند. سیاست تغییر رژیم بدون آلترناتیو مشخص، منجر به تبعاتی می شود که ثبات منطقه را به هم می زند و همچنین منافع استراتژیک آمریکا را به خطر می‌اندازد. بر همین اساس، باید ببینیم اگر سیاست آمریکا برود به‌سوی برخورد و تغییر رژیم، آلترناتیو آن چه کسانی هستند؟ آیا ساکنین قرارگاه اشرف آلترناتیو مناسبی هستند؟! آیا مردم از آن‌ها حمایت می‌کنند؟ آیا می‌توانند دموکراسی را برای کشور به ارمغان بیاورند؟

این حرف نه تحلیل این آدم هلوع ، که تحلیل کارشناس مسائل سیاسی " صدای آمریکا " است که بنظر گرامی اتان رسید !

با این اوضاع و احوال آمریکا با ایران چه کار می تواند بکند ؟

   _ حمله کند ( مثل حمله به عراق ، تا مثل گاو تا مرفق توی گِل بماند )

   _ به مسائل داخلی خود توجه کند ( و لنگان خرک خویش بمقصد برساند ! )

   _ دل به ورشکستان سیاسی ببندد دوباره ( مانند ساکنین قرارگاه اشرف و .. یا .. )

   _ امیدی دیگر به کف خیابان های ایران _ تهران _ ببندد ( و از کف خیابان های خود غافل شود ؟ )

   _ و یا .. .. ..

      شما بگویید این مستاصل بیچاره چه باید بکند که در حد و اندازه امپراطوری جهانی اش باشد ؟

/ 0 نظر / 22 بازدید