پست های ارسال شده در مهر سال 1386

   مار از پونه بدش میاد درخونش سبز میشه !!   وقتي می شنيدم كه جوانان یهودی از اسرائیل بیزارند شايد آن را يک شوخی خبری ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 10 بازدید