پست های ارسال شده در آدر سال 1385

اصولا بچه‌ها از سياست و سياستمداران زياد خوششان نمي‌آيد . از غرب تا شرق!
/ 45 نظر / 4 بازدید