پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

زندگی چه کوتاه است ؛ و من چه بســــيار کار دارم ؛ بايد عجله کنم .. اديسون ************************************** از وبلاگ بانو
/ 35 نظر / 4 بازدید