درس شيخ الرئيس

هر چند من بعد از زادروز ابوعلي سينا متولد شدم!، اما دريغم آمد كه يادي از اين نابغه دهر ننمايم
آورده اند كه شيخ روزي با كوكبه ( جمعيت ) وزارت مي گذشت . چاه كني را ديد كه در هنگام كار اين شعر را با صداي بلند مي خواند
گرامي داشتم اي نفس از آنت كه آسان بگذرد بر دل جهانت
شيخ تبسم كرد و به او گفت : الحق كه خوب نفس خود را گرامي داشته اي كه به چنين شغل پست دچارش ساخته اي
چاه كن دست از كار كشيد و رو به شيخ كرد و گفت : نان از شغل خسيس و پست مي خورم تا بار منت آقا بالاسر را نخورم

/ 0 نظر / 10 بازدید