هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

 

اگر به حکم « رطب خورده منع رطب کِی کند ؟ » دست روی دست بگذاريم و به نيکی ها ـ به صرف اينکه خود عامل به آنها نيستم ـ توصيه نکنيم ! و از زشتی ها ـ به صرف اينکه خود بدانها آلوده ايم ـ همديگر را باز نداريم ! پس آيا نبايد منتظر شيوع انواع بيماريها و ويروس ها در ميان خود باشيم ؟! ..

تا به حال امتحان کرده ايد : وقتی عليرغم اينکه خود غيبت می کنيد اما کسی را از غيبت کردن منع می کنيد ، نيرويی در شما قوت می گيرد تا شما را هم از غيبت کردن باز دارد ؟

اين نيرو و قدرت چه توجيهی دارد ؟

 

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ٤ دی ۱۳۸۳