هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

 

بازرسی بدنی وزير خارجه روسيه در آمريکا .. 

وزير خارجه روسيه اظهار کرده : آمريکايی ها مرا به هنگام ورود به فرودگاه نيويورک برای بازديد بدنی ، برهنه کردند (    ) .. يعنی می شه باور کرد برادرای آمريکايی امون ! حقوق دیپلماتيک و مصونيت سياسی دیپلمات ها رو هم ! نقض کرده باشند ؟  جل الخالق ! انصافاً اين از ما بهترون عجب موجوداتی اند .. بزعم بعضی ها : قابل تقديرررررر ...

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱٠ آذر ۱۳۸۳