هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

ترس از مرگ چرا ؟

يه راننده ، زمانی تو جاده می ترسه که :

يا بنزين نداشته باشه ؛ 

يا قاچاق حمل کرده ؛

يا نفرات اضافه سفر کرده ؛

يا با سرعت غيرمجاز رفته ؛

يا جاده را گم کرده ؛

يا در مقصد جايی را آماده نکرده ؛

و يا همراهانش نا اهل باشند .. ..

اگر انسان برای بعد مرگ خود ، زاد و توشه لازم را برداشته باشد، کار خلاف نکرده باشد ، راه را بداند ، در مقصد جايی را در نظر گرفته باشد و دوستانش افراد خوب و صالح باشند و حرکتش طبق مقررات و مجاز باشد ، نگرانی اش از چيست ..؟!!

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱٧ مهر ۱۳۸۳