هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

علم بهتر است يا ثروت ؟

از بزرگمهر پرسيدند : علم بهتر است يا ثروت ؟

بزرگمهر جواب داد : علم .

به او گفتند : اگر علم بهتر است پس چرا عالمان بسراغ ثروتمندان می روند ، اما ثروتمندان روی به عالمان نمی کنند ؟

بزرگمهر حکيم گفت : اگر دانشمندان به سوی ثروتمندان می روند برای اين است که بواسطه علمی که دارند ارزش ثروت را می دانند ! .. اما اگر ثروتمندان بسراغ عالمان نمی روند ، بواسطه جهل و نداشتن آگاهی آنان است !!

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز ٧ امرداد ۱۳۸۳