هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

صلاح !

   از نزدیکان امام بود ؛  برادرش ؛

          محمد حنفیه امام را نصیحت کرد و گفت چه بکند و چه نکند ؛

                       از صلاح برای امام گفت .. ..

    از نزدیکان امام بود ؛ برادرش ؛

          عباس ابن علی ؛ امام را یاری کرد و تنها شنید ؛ چشم به فرمان بود . می دانست امام صلاح را می داند .

 

****************************

            چگونه منتظری هستی ؟

            _ صلاح امام را می دانی ؟

            _ یا امام صلاحت را ؟

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱٤ آذر ۱۳٩٠