هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

بار سنگين مسئوليت

روزي ابوحنيفه ـ از ائمه اربعه اهل سنت ـ در مسيري مي گذشت . كودكي را ديد كه در گل فرو رفته.
برگشت و به او گفت : گوش دار تا نيافتي
كودك در پاسخ گفت : افتادن من سهل است . اگر بيافتم ، تنها خودم افتاده ام . اما تو مواظب باش كه اگر پاي تو بلغزد ، همه مسلماناني كه بدنبال تو مي آيند ، خواهند لغزيد ! و در اين صورت برخاستن همه دشوار خواهد بود

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱٦ شهریور ۱۳۸٢