هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

درد بی دردی


چند نکته :

۱ ) مناجاتي که در يادداشت قبلی آوردم ، همانطوری که دوستانی چون بی دل  و  فريبا احمدی  و سيد محمد انجوی نژاد  و يوسف و يلدا گفتند ، متعلق به « علامه حسن حسن زاده آملی » است که توسط شاگردانش در کتابی تحت عنوان « الهی نامه » ارائه شده است . شايد بعدها بتونم از ايشون بيشتر بگم .

۲ ) اما در مورد يادداشت اول دی که در مورد « هلوع » نوشتم ... دوستای خوبم لطف داشتند و بعضی چون خاتون خانم ( که نمی دونم چرا يه مدتی بلاگش باز نمی شه .. ) و هدی عزيز آدرس و ادامه آيه را می خواستند ، که بايد بگم از سوره معارج و آيات ۲۹ به بعده ... زينب در بلاگ عطر نماز و ای خدا هم از جمله دوستانی بودم که اشاره به ادامه آياتی داشتند که در آن يادداشت آورده بودم .
آری ؛ انسان حريص و کم طاقت آفريده شده .. هرگاه به او بدی روی بياورد جزع و بی تابی می کند و هر گاه خيری به روی بياورد آن را از ديگران دريغ می کنند ..
.............. الا المصلين


               ـــ مگر نماز گزاران ؛


               ــ آنها كه نمازها را مرتباً به جا مي آورند ؛

               ــ و آنها كه در اموالشان حق معلومي براي تقاضا كنندگان و محرومان است ؛

               ــ و آنها كه به روز جزا ايمان دارند ؛

              ــ و آنها كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند ؛

              ــ و آميزش جنسي جز با همسران و كنيزان ( كه در حكم همسرند ) ندارند . چرا كه در بهره گيري از اينها مورد سرزنش نخواهند بود ؛

              ــ كه هر كس بيش از اين طلب كند متجاوز است ؛

              ــ و آنها كه به امانتها و عهد خود وفا كنند ؛


              ــ و انها كه قيام به اداي شهادت حق مي كنند ؛

              ــ و آنها كه بر نمازهايشان مواظبت دارند ؛

                                 . .. .. .. اين افراد در باغهاي بهشتي گراميند .. .. .. ..****************************


از درد سخن گفتن و از درد شنيدن ؛


 


با مردم بی درد ندانی که چه دردی است


 


******** 


يه کمی هم سياسی بشيم !!  
نویسنده : یوسف ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ٢۳ دی ۱۳۸٢