هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

کمی مناجات !

 

الهي ؛ همه گويند خدا كو ، حسن گويد جز خدا كو .

الهي ؛‌ همه از تو دوا خواهند ، و حسن از تو درد .

الهي ؛ ‌ همه گويند بده ، حسن گويد بگير .

الهي ؛ همه سر آسوده خواهند و حسن دل آسوده .

الهي ؛ همه آرامش خواهند و حسن بي تابي ، همه سامان خواهند و حسن بي ساماني .

الهي ؛ همه از گناه توبه مي كنند ، تو حسن را از خودش توبه ده .

الهي ؛ همه گويند كه بُعد سوز و گداز آورد ، حسن را به قرب سوز و گداز ده .

الهي ؛ همه تو را خوانند ؛ قُمري به قُوقُو ، پُوپك به پُوپُو ، فاخته به كوكو ، حسن به هوهو.

الهي ؛ اگر حسن مال مي يافت و حال نمي يافت ، از حسرت چه مي كرد ؟

الهي ؛ اگر حسن از تو جز تو خواهد ، پس فرق ميان او و بت پرست چيست ؟

الهي ؛ حسنم كردي ، احسنم كن .


              ***************************************

« حسن » کيه ؟؟ و اين مناجات های چه شخصيه ؟؟ 

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۸ دی ۱۳۸٢