هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

زماني كه وقت برخاستن فرا رسد

 

اين متن را با الهام از كامنت چند روز پيش هدی گردآوري كردم . اميدوارم مفيد فايده افتد .

××××××××××××××

زماني كه وقت بيداري و برخاستن فرا رسد .. چنان هول و دهشت همه را فرا گيرد ، كه مردم را مست بيني .. وحال آنكه مست نيستند .. در آن روز مادران شيرده ، كودكان شيرده خود را از ياد ببرند و زنان باردار ، بار خود را بر زمين گذارند .(1)

در آن هنگام ، وقتي عذاب قهر الهي را ببينند، خواهند دانست كه نه تخفيفي است و نه مهلت دوباره اي (2) و يقين كنند كه جايشان در آن است و راه گريزي نخواهند يافت (3)

در آن روز اگر تمام چيزهاي روي زمين در اختيار ستمكار باشد ، همه را براي نجات خويش خواهد داد . (4)

آنروز كه چهره ها در آتش دگرگون شود ، خواهند گفت : اي كاش از خدا و پيامبرش اطاعت مي كرديم و گردن نهاده بوديم (5)و اي كاش مي توانستم به دنيا باز گردم .. و اي كاش آيات پروردگار را تكذيب نمي كرديم و از مؤمنان بوديم . (6)يا اي كاش كسي را شريك پروردگارم قرار نمي دادم . (7)

روزي كه از حسرت ، دست را به دندان گزيده و خواهند گفت :‌ اي كاش راه رسول خدا را پيش گرفته بودم و فلاني را به عنوان دوست برنمي گزيدم . چرا كه او با وجود قران و هدايت الهي مرا گمراه ساخت (8)

در آن روز نامه اعمال بندگان را بدستشان دهند ..

و اما كسي كه نامه اعمالش را بدست راستش دهند ، گويد : ‌بيائيد نامه اعمال مرا بخوانيد .. من يقين داشتم كه حساب اعمالم را خواهم ديد . اين كس زندگي رضايت بخشي خواهد داشت . در بهشتي كه برين است ..(9)

و اما كسي كه نامه اعمالش را بدست چپش دهند ، خواهد گفت : كاش نامه عمل مرا اصلاً به من نمي دادند تا نمي فهميدم كه حسابم چيست ! اي كاش مرگ پايان كار بود . چرا كه مال و منالم مرا بي نيازم نكرد و قدرتم از دست نمي رفت . (10)

ناگهان ندا خواهد آمد :‌

او را بگيريد و به زنجير كشيد و به دوزخ افكنيد و با زنجير ضخيم هفتاد زراعي ببنديدش . چرا كه به خداي بزرگ ايمان نياورد و مستمندان را اطعام نمي كرد . پس امروز در اينجا يار مهرباني ندارد ( تا به او محبت كند ) و غذايش جز چرك و خون نخواهد بود .. غذايي كه جز خطاكاران خورنده اي ندارد ..(11)

آري ، ما شما را از عذابي كه نزديك است آگاه مي كنيم .. از روزي كه انسان آنچه را كه پيش فرستاده خواهد ديد .. (12)

در آن روز انسان متذكر و متنبه خواهد شد . اما چه فايده كه اين تذكر به حال او سودي نخواهد داشت . در آن روز آدمي خواهد گفت :‌ اي كاش براي زندگي ابدي ام چيزي از پيش فرستاده بودم (13)

در آن روز هيچ كس را مانند او عذاب نخواهند كرد (14)

بگذريم كه برخي نيز آرزو كنند كه اي كاش خاك بودند .. (15)

*******************************************

سوره حج آيه 2          2ـ نحل 276       3- كهف 53       4- يونس 54       5- احزاب 66        6- انعام 27        7- كهف 42                    8- فرقان  27 الي 29        9- حاقه 19 الي 22        10- حاقه 25 الي 29         11- حاقه 30 الي 37        12- نباء 40        13- فجر 23 و 24           14- فجر 25        15- نباء 40

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ٧ دی ۱۳۸٢