هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

« هلوع » يعنی چه ؟

وقتي نمره شيمي را 6ـ شده باشي ، مي گي :‌
معلم شيمي مون با من بد بود بهم تك
داد “ .
اما اگه جبر و آناليز رو 19 شده باشي ، مي گي :
نوزدهگرفــتم “ ..
.. اين از صفات آدميزاده .. كه همواره چيزاي خوب را به خودش نسبت مي ده ، اما از اتصاف چيزاي نامطلوب به خودش اكراه داره
( تك داد ، بيست گرفتم )


خداوند تو قرآنش مي گه :
بدرستكه انسان « هلوع » و حريص و کم طاقت آفريده شده است ..
****************************************************

 هنگامي كه خيري به او برسد ، از ديگران دريغ مي كند ، نخوت و غرور او را فرا مي گيرد و غرق در منيت مي شود ؛ جز خود و نفس خودش چيزي را نمي بيند ! در اين مواقع خواهد گفت :

ــ اين فكر من بود كه باعث شد من از همه پيشي بگيرم ..

ــ اين بازوي من بود كه توانستم باهاش به زندگي مناسبي برسم ..

ــ اگه كمك من نبود فلاني نمي تونست سر كار بره ..

ــ اگه من بنودم فلاني نمي تونست جهيزيه دخترش را جور كنه ..

ــ اگه من .. ..

اما اگه شري به او برسد .. .. !!  زمين و زمان را بهم مي دوزد كه:

ــ مگه “ خدايا ” من چه گناهي داشتم كه بايد ماشين منو دزد ببره ؟ ..

ــ خدايا ؛ مگه من چي از اون كمتر داشتم كه بايد بدبخت باشم و اون تو ناز و نعمت ..

ــ خدايا ؛ چرا من ؟ چرا مال و فرزند منو از من گرفتي ..

ـ چرا روزي منو تنگ كردي و .. ..

آري آدمي تا سختي و مرارتي بهش برسه ، جزع و فزع مي كند و اگر خوشي و لذت به او روي بياورد ، خدا را هم بندگي نخواهد كرد ..

.. آري ..

.. وان الانسان خلق هلوعا ..


.. انسان هلوع خلق شده است ..


 توجه :
البته اين اصل ـ كه آدميزاد حريص و كم طاقت آفريده شده ـ استثناء هم داره !!؟ مي تونيد بگيد اون استنثاء كجاست ؟

 راهنمايي :
دنباله همين آيه ، اون استثناء ذكر شده ..

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱ دی ۱۳۸٢