هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

دلتنگی

در اين ماهي كه به دست و پاي شياطين غل زده اند و درهاي جهنم را بسته اند و در عوض

درهاي بهشت را گشوده اند ، ...بياييد چون غافلاني نباشيم كه خداوند در كتاب خود فرمود :

دوزخ را انباشته از آناني خواهم كرد كه ...لهم قلوب لايفقهون بها و لهم اعيون

لايبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها . اولئك كالانعام بل هم اضل . اولئك

هم الغافلون...


الهي ؛ چگونه خاموش باشم كه دل در جوش و خروش است ؛ و چگونه سخن گويم

كه خرد مدهوش است .

الهي ؛ بسيار گساني دعوي بندگي كرده اند و دم از ترك دنيا زده اند ، تا دنيا

بديشان روي آورد ، جز وي همه را پشت پا زده اند . اين بنده در معرض امتحان درنيامده

شرمسار است . به حق خودت « ثبت قلبي علي دينك » .

الهي ؛ از روي آفتاب و ماه و ستارگان شرمنده ام . حتي از روي شيطان شرمنده ام ،

كه همه در كار خود استوارند و اين سست عهد ، ناپايدار .

الهي ؛ دني تر از دنيا نديدم كه همواره همنشين دونان است .

الهي ؛ آن خواهم كه هيچ نخواهم .

الهي ؛ پيشاني بر خاك نهادن آسان است ، دل از خاك برداشتن دشوار


  
نویسنده : یوسف ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱٠ آبان ۱۳۸٢