هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

الهی

خداجويان ، ماه مغفرت آمده …بشتابيم…

الهي
؛ اثر و صنع توام ؛ چگونه به خود نبالم ؟
الهي ؛ در ذات خود متحيرم ، تا چه رسد به ذات تو .
الهي ؛ چون است كه چشيده ها خاموشند و نچشيده ها در خروش .
الهي ؛ كي شريك دارد تا تو را شريك باشد .
الهي ؛ من واحد بي شريكم ؛ چگونه تو را شريك باشد ؟
الهي ؛ راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
الهي ؛ پيشاني بر خاك نهادن آسان است ؛ دل از خاك برداشتن دشوار .
الهي ؛ به سوي تو آمدم ؛ به حق خودت مرا به من برمگردان .
الهي ؛ آزمودم تا شكم داير است ، دل باير است . " يامن يحيي الارض بعدالميته " دل دايرم ده .
الهي ؛ اگر چه درويشم ، ولي داراتر از من كيست كه تو دارايي مني .
الهي ؛ دندان دادي ، نان دادي . جان دادي ، جانان بده .
الهي ؛ تو خود گواهي كه اين سخنان از بي تابي است ؛ بر ما متاب .
الهي ؛ اين بنده ات را از نيت گناه حفظ كن !

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ٦ آبان ۱۳۸٢